سمانه محمد خانی

مدارک تحصیلی و علمی

مدارک تحصیلی و علمی

 • دانشجوی دکترا رشته شهرسازی و معماری و باز آفرینی و بهسازی بافت فرسوده
 • فوق لیسانس معماری و شهرسازی
 • استاتیک
 • مقاومت مصالح
 • زبان تخصصی معماری
 • اصول سرپرستی کارگاه
 • دارای مدرک تست جوش
 • مقاله (معماری ارگانیک)
 • دارای گواهینامه ICDL
 • دارای گواهینامه نحوه کمک املاک
 • دارای گواهینامه تکنولوژی ساختمان
 • دارای گواهینامه آموزشی ویژه آیندگان فرماندار
 • دارای گواهینامه ی طرح های توسعه ی شهری
 • ساخت و ارائه ی پیشرفته معماری و شهرسازی
 • دارای گواهینامه ی مقررات عمومی اراضی و املاک
 • دارای گواهینامه آسیب شناسی نظام ساخت و ساز
 • کلیه ی مدارک کاربرد نرم افزار های رایانه ای معماری
 • دارای گواهینامه ی بصیرت کارکنان در شهرداری تهران
 • تخصص در کارگاه های آموزشی و ایمنی در مقابل زلزله
 • دارای گواهینامه مقررات شهری و شهرسازی و معماری
 • دارای گواهینامه ی مهارت های ارتباطی موثر در سازمان FRI
 • دارای گواهینامه ی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران
 • دارای گواهینامه ی بین المللی طراحی و نقشه کشی نقشه برداری
 • دارای گواهینامه کنترل نقشه های ساختمانی و نحوه ی صدور پروانه
 • مقاله با عنوان معماری، شهرسازی، مدرن با رویکرد آلودگی مغناطیسی در فضای عمومی
 • مقاله بررسی زیرساخت های فرهنگی محیط زیست با رویکرد الگوهای جهانی

طراحی شده توسط اوج آراد پرگاس