سمانه محمد خانی
جلسه فراكسيون امور بانوان و خانواده مجلس شوراي اسلامي

جلسه فراكسيون امور بانوان و خانواده مجلس شوراي اسلامي

جلسه فراكسيون امور بانوان و خانواده مجلس شوراي اسلامي و سركار خانم مافي با هيئت پارلماني صلح و دوستي فرانسه . قوانين موثري را براي تحكيم بنياد خانواده وضع نموده از جمله كاهش كاري بانوان و زمان شيردهي و مرخصي زايمان ميتوان اشاره نمود.

پاسخی بنویسید