سمانه محمد خانی

فعالیت های ورزشی

فعالیت های ورزشی

۱۳۷۰

از سال ۱۳۷۰ در رشته ی تکواندو زیر نظر استاد اسدی

۱۳۸۷

مربی گری رشته های رزمی

ایشان در سال ۱۳۸۷ در ورزش رزمی مربی گری را شروع نموده و به عنوان سرپرست تیم مالک اشتر در لویزان مشغول به تدریس هستند.  در حال حاضر مسئول تیم ورزشهای رزمی بانوان در نیروهای مسلح می باشند .

۱۳۹۲

از سال ۱۳۹۲ در رشته ی نینجا زیر نظر استاد بهرامی از هند

کنگ فوتوآ

در مسابقات کنگ فوتوآ مقام سوم را کسب نمودم و کمربند مشکی دان۷ را دریافت کردم.


درجات رزمی

تکواندو GC

کمربند مشکی دان ۷

جودو

کنگ فوتوآ

کمربند خط ۱


عناوین قهرمانی

۱۳۷۸

کسب مقام اول

در سال ۱۳۷۸ در کرمان رشته تکواندو

۱۳۸۹

مقام های تیمی

کسب مقام سوم تیمی شهرستان کرمان

۱۳۹۱

کسب مقام دوم جام قهرمانان ملی

۱۳۹۲

کسب مقام دوم به عنوان همراه در شهرستان های کرمان


مسئولیت های ورزشی

۱۳۸۹ – ۱۳۹۴

مربی تکواندو باشگاه شهید شیرودی

۱۳۹۰ – ۱۳۹۳

مربی تکواندو باشگاه امیرالمومنین

۱۳۹۲ – ۱۳۹۴

مربی مبارزات خیابانی

طراحی شده توسط اوج آراد پرگاس