سمانه محمد خانی
نشست فراكسيون زنان و امور بانوان

نشست فراكسيون زنان و امور بانوان

ديروز در نشست فراكسيون زنان و امور بانوان پيگير قانون ٦ ام توسعه در خصوص امار كاهش طلاق و اشتغال بانوان سرپرست خانوارجهت تامين مالي و اشتغال زايي تصويب گرديد.

پاسخی بنویسید