سمانه محمد خانی

سوابق کاری

حوزه های تخصصی و سوابق کاری

 • مسئول دفتر فنی حوزه شهرسازی و معماری

 • کارشناس ارشد صدور پروانه

 • کارشناس ارشد نظارت فنی

 • کارشناس ارشد طرح تفصیلی و بروکف

 • کارشناس ارشد مسئول کسب پیشه

 • کارشناس ارشد بازدید یکسان

 • کارشناس ارشد اداره املاک و مستقلات

 • کارشناس ارشد حوزه ی مشاور شهرداری

 • کارشناس ارشد اجرای احکام

 • ۲ سال سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

 • تدریس در دانشگاه ژئوفیزیک از سال ۱۳۹۴-۱۳۹۲

 • دفتر امور خیریه و کمک های مردمی و بانی

 • مشاور امور بانوان مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۵

 • کارشناس ارشد کمیسیون ها و سازمان های شهرداری منطقه یک

 • معاون فنی و عمرانی و شهرسازی معماری اتحادیه صیادان کشور در حال حاضر از سال ۱۳۹۴

طراحی شده توسط اوج آراد پرگاس